Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych

Werbińska-Wojciechowska S.

Modele utrzymania systemów technicznych w aspekcie koncepcji opóźnień czasowych

W monografii omówiono zagadnienia modelowania procesów utrzymania systemów technicznych z wykorzystaniem koncepcji opóźnień czasowych (delay time concept). Przedstawiono nowe modele utrzymania systemów technicznych funkcjonujących w różnych strukturach niezawodnościowych, które zostały opracowane z wykorzystaniem teorii odnowy oraz modelowania symulacyjnego (metoda Monte Carlo).

Książka może być przydatna m.in. dla inżynierów utrzymania ruchu, specjalistów ds. niezawodności, absolwentów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również pracowników naukowych, którzy są zainteresowani zagadnieniami modelowania utrzymania technicznego obiektów/systemów, szczególnie w obszarze wykorzystania koncepcji opóźnień czasowych dla efektywnego zarządzania procesami obsługiwania dowolnych systemów technicznych.

Cena: 37 zł
Liczba stron: 218Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-031-4

Brak możliwości komentowania.