Nakład wyczerpany

Innowacje – strategie techniczne i rozwojowe

Kasprzak W.A., Pelc K.I.

Innowacje – strategie techniczne i rozwojowe

Innowacyjność jest dziedziną działalności społecznej i gospodarczej wymagającą niezwykle szerokiej wiedzy i intuicji. Wymaga bowiem nie tylko orientacji we współczesnych osiągnięciach nauki, które wróżą rewolucyjne zmiany, oraz w całym szeregu przełomowych technologii, ale również znajomości rynku i głębokiej wiedzy z zakresu ekonomii.

W książce, poza strategiami technicznym przedsiębiorstw, oddzielną część poświęcono innowacyjności społeczeństwa i odgrywającemu w tym zakresie główną rolę systemowi kształcenia uniwersyteckiego i roli współczesnego uniwersytetu zajmującego kluczową pozycję jako miejsca wytwarzania wiedzy i inkubatora nowych idei, przy tym lokalnie dostępnego. Społeczeństwa lokalne w swych strategiach mogą w pełni wykorzystać wynikające z tego możliwości.

Zamierzeniem autorów było zapoznanie Czytelnika ze strategiami technicznymi uprawianymi na szczeblu przedsiębiorstw lub korporacji oraz programami innowacyjnymi regionów, a także z aktualnymi prognozami rozwoju technologii. Prognozy są bowiem podstawą kształtowania wszelkich strategii pozwalających typować cele rozwoju, niesprzeczne ze spodziewanym rozwojem technologii.

Cena: 35,70 zł
Liczba stron: 292Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.