Nakład wyczerpany

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Malara Z., Skonieczny J. (red.)

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Monografia jest złożona z opracowań autorstwa pracowników Katedry Infrastruktury Zrządzania Politechniki Wrocławskiej oraz czołowych szkół wyższych w Polsce i za granicą, którzy zajmują się  szeroko rozumianym zarządzaniem innowacjami i współpracują z Katedrą. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne omawiane w publikacji związane są z procesami powstawania, organizowania i finansowania innowacji oraz tworzeniem wspierających je struktur i zespołów. Całość stanowi niewątpliwie znaczący wkład w dyskusję merytoryczną dotyczącą promowania innowacji jako siły napędzającej rozwój społeczno-gospodarczy każdego kraju, a szczególnie Polski w kontekście wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwie cenną ofertą edukacyjną, jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.

Cena: 48 zł
Liczba stron: 286Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-032-1

Brak możliwości komentowania.