Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

Gronostajska B.E.

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

W monografii przedstawiono szeroki opis środowiska dla osób starych. Tematyka w niej zawarta jest związana z dwoma głównymi blokami: zagadnieniami dotyczącymi osób starych i ich funkcjonowania w środowisku zbudowanym oraz problemami starzejącego się społeczeństwa, pojawiającymi się w środowisku mieszkaniowym blokowisk z wielkiej płyty z lat 70. i 80. XX wieku. Przedstawiono liczne wzorcowe, polskie i zagraniczne, przykłady zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej dla osób starych. Ukazano również najważniejsze zmiany zachodzące obecnie w strukturze ludności oraz opisano problemy starzejących się społeczeństw. Ważnym elementem pracy są analizy gerontologiczne związane ze zdrowiem oraz Universal Designaging in place. W książce przedstawiono również sposoby przekształceń zabudowy blokowej uwzględniające potrzeby osób starych oraz niepełnosprawnych.

Publikacja zawiera liczne autorskie ilustracje prezentujące zabudowę dla osób starych oraz studenckie projekty zespołów mieszkaniowo-usługowych przeznaczonych dla tej grupy społeczeństwa.

Cena: 89 zł
Liczba stron: 218Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-930-0

Brak możliwości komentowania.