Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2004–2009

Janicka L. (opr.)

Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2004–2009

Zbiór zawiera zadania Korespondencyjnego Kursu z Matematyki z lat 2004–2009. Kurs ten jest prowadzony od roku 1972, obecnie przez Katedrę Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamierzają podjąć studia techniczne.
Uczestniczenie w kursie jest bezpłatne i polega na pisemnym roz-wiązywaniu zestawów zadań ogłaszanych na początku każdego miesiąca od września do marca w internecie (https://im.pwr.edu.pl/kurs) i przesyłaniu rozwiązań tradycyjną pocztą do indywidualnej oceny i konsultacji. Prace są sprawdzane przez zespół doświadczonych pracowników i odsyłane uczestnikom wraz ze szczegółowymi uwagami dotyczącymi nadesłanych rozwiązań i popełnionych błędów.

Cena: 23 zł
Liczba stron: 140Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-7493-868-6

Brak możliwości komentowania.