Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy

Pełech A.

Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy

Dr inż. Aleksander Pełech, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej – rocznik 1968; doktorat pod kierunkiem prof. Jana Ferencowicza – 1975 r.

Od 1968 r. pracownik Katedry Ogrzewania i Wentylacji, obecnie Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydziału Inżynierii Środowiska PWr. W latach 1982–1989 i 2004–2006 kierownik Zakładu Klimatyzacji i Wentylacji; 1997–2002 prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Członek Sekcji Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Autor ok. 60 publikacji i ponad 100 niepublikowanych opracowań, ekspertyz i opinii.

Podręcznik niniejszy skierowany jest głównie do studentów wydziałów inżynierii środowiska uczelni technicznych. Może być przydatny dla studentów innych wydziałów politechnik (architektury, budownictwa, energetyki) oraz akademii rolniczych, na których prowadzone są specjalności związane z projektowaniem instalacji wewnętrznych w budynkach, a także dla inżynierów pracujących w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji.

W trzynastu rozdziałach przedstawiono podstawy projektowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budownictwie powszechnym i w obiektach przemysłowych.

W zamyśle autora książka ta ma być przewodnikiem po zawiłościach wyboru najkorzystniejszego spośród wielu istniejących systemów wentylacji czy klimatyzacji, pomocą w obliczeniach i informatorem o niezbędnych do prawidłowego działania tych urządzeń systemach sterowania, wibroizolacji i akustyki.

Autor opracował podręcznik nie tylko korzystając z bogatej literatury fachowej, ale również w dużej mierze z doświadczeń i osiągnięć swoich własnych prac naukowo-badawczych i projektowych. W wyniku tego, recenzowany podręcznik nie tylko służyć będzie jako bardzo dobra pomoc studialna, ale również będzie stanowił nowoczesny materiał, w pełni przydatny do projektowania oraz wykonywania urządzeń i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
— Z recenzji prof. Stanisława Majerskiego

Cena: 95 zł
Wydanie IVLiczba stron: 762Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-7493-780-1

Brak możliwości komentowania.