Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2009–2014

Janicka L. (opr. )

Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2009–2014

Zbiór zawiera zadania Korespondencyjnego Kursu z Matematyki z lat 2009–2014. Kurs ten jest prowadzony od roku 1972, obecnie przez Katedrę Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamierzają podjąć studia techniczne.
Uczestniczenie w kursie jest bezpłatne i polega na pisemnym rozwiązywaniu zestawów zadań ogłaszanych na początku każdego miesiąca od września do marca w internecie (https://im.pwr.edu.pl/kurs) i przesyłaniu rozwiązań tradycyjną pocztą do indywidualnej oceny i konsultacji. Prace są sprawdzane przez zespół doświadczonych pracowników i odsyłane uczestnikom wraz ze szczegółowymi uwagami dotyczącymi nadesłanych rozwiązań i popełnionych błędów.

Cena: 26 zł
Liczba stron: 182Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.