Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych

Gosowski B.

Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych

W monografii „Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych” przedstawiono wybrane problemy wytrzymałości elementów konstrukcji metalowych. Rozpatrzono w niej pryzmatyczne, wieloprzęsłowe, jednorodne i trójwarstwowe elementy zginane oraz jednorodne belki o skokowo zmiennym przekroju. Szeroko omówiono zagadnienia nieswobodnego skręcania, a także zginania ze skręcaniem w ujęciu Własowa, cienkościennych elementów konstrukcji metalowych o przekroju otwartym, stężonych na długości ciągle lub punktowo m.in. za pomocą żeber poprzecznych. Do rozwiązania tych zagadnień zastosowano rachunek dystrybucyjny. Rozważane elementy zginane i skręcane to płatwie i rygle ścienne współpracujące z lekką obudową obiektów budowlanych. Zwrócono też uwagę na możliwość wykorzystania pakietu Mathematica do rozwiązywania ww. problemów.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się mechaniką konstrukcji, nauczycieli akademickich i studentów szkół wyższych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu konstrukcji metalowych, a także do studentów studiów doktoranckich. Może być ona przydatna również dla inżynierów zajmujących się projektowaniem konstrukcji metalowych.

Cena: 38 zł
Liczba stron: 256Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.