Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym

Tubis A.

Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym

/

Badania wśród menedżerów zarządzających procesami transportowymi dowodzą, że tradycyjne podejście do oceny ryzyka ma charakter strategiczny i nie odpowiada ich zapotrzebowaniu informacyjnemu w procesie planowania obsługi zleceń transportowych. Kierując się zidentyfikowanymi potrzebami menedżerów, w monografii przedstawiono nową metodę zarządzania ryzykiem w transporcie drogowym, odpowiadającą wymaganiom planowania i kontroli na poziomie zarządzania operacyjnego transportem. Metoda ta prezentuje nowe podejście do oceny ryzyka operacyjnego oraz do zmian w planowaniu i doskonaleniu procesu obsługi zleceń transportowych.

Niniejsza książka może być przydatna dla menedżerów zarządzających transportem w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i transportowych, a także dla studentów i pracowników naukowych zainteresowanych obecnie rozwijanymi trendami w obszarze metod zarządzania w oparciu o występujące ryzyko operacyjne.

Cena: 44 zł
Liczba stron: 284Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-048-2

Brak możliwości komentowania.