Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi

Kierzkowski A.

Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi

/

W monografii omówiono zagadnienia związane z modelowaniem strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi. Przedstawiona w książce metodyka umożliwia w sposób kompleksowy uwzględnienie czynników, które z punktu widzenia pasażera są ważne w procesie jego obsługi w terminalu portu lotniczego, i co istotne, może zostać wykorzystana zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji już istniejących portów lotniczych.

Książka może być przydatna zarówno dla zarządzających strumieniami pasażerów w porcie lotniczym, specjalistów ds. transportu, absolwentów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i dla pracowników naukowych, którzy są zainteresowani zagadnieniami modelowania strumieni pasażerów w dowolnych gałęziach transportu, szczególnie w obszarze, w którym aspekty wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi są istotne.

Cena: 44 zł
Liczba stron: 288Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-046-8

Brak możliwości komentowania.