Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji

Kowalski A.

Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji

(…) monografia ta stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu unormowań prawnych i aktualnych rozwiązań technicznych składających się na infrastrukturę górniczą (…). Zaproponowana w niej metodyka planowania efektywności wydobycia urobku dla komorowo-filarowych systemów eksploatacji łączy elementy wielokryterialnej oceny środków transportu z metodami optymalizacji kosztowej łańcucha logistycznego.
— Z recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Banaszaka

Monografia ta jest potrzebna ze względu na brak dotychczasowych publikacji w tak szczegółowy sposób ujmujących zagadnienie planowania efektywności wydobycia urobku (…). Oprócz aspektu nowości pod względem naukowym istotna jest także wartość utylitarna opracowanej metodyki. Przyjęte metody badań i zaproponowana metodyka są moim zdaniem (…) wystarczająco szczegółowe, a jednocześnie na tyle ogólne, by znalazły zastosowanie w środowisku kopalni z aspektu całego systemu podziemnego transportu urobku, a nie pojedynczej maszyny.
— Z recenzji prof. dr. hab. inż. Tadeusza Smolnickiego

Cena: 50 zł
Liczba stron: 238Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-072-7

Brak możliwości komentowania.