Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii

Ossowicz T.

Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii

Jako jeden z ważniejszych punktów merytorycznej oceny pracy uznaję jej interdyscyplinarny, ale też humanistyczny charakter. Miasto według Tomasza Ossowicza nie jest „maszyną do mieszkania i pracy”, lecz skomplikowanym organizmem, którego najważniejszym komponentem jest człowiek – zarówno podejmujący decyzje operacyjne, planujący zmianę, jak i interesariusz, którego to przedsięwzięcie dotyczy.”
Monografia stanowi istotny wkład do polskiej myśli urbanistycznej zarówno w warstwie teorii, jak i jej implementacji. Jest to dzieło unikatowe, rodzaj opus magnum, które odegra istotną rolę w strukturze prac fundamentalnych dla urbanistyki o walorach wielkiej aktualności formuły urbanistyki operacyjnej.
— Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Parteki

Monografia (…) będzie wspaniałym kompendium wiedzy urbanistycznej (teoretycznej i praktycznej) dla wszystkich tych, którzy mają do czynienia w jakikolwiek sposób z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli samorządowych władz wykonawczych i ustawodawczych, ale także badaczy tego zjawiska i wszystkich tych, którzy w obszarze gospodarki przestrzennej będą chcieli mieć wpływ, lub będą go mieli, na procesy inwestycyjne w mieście. Jak dotychczas nie ma w języku polskim tak obszernego i nowatorskiego opracowania zajmującego się teoretyczną stroną tego procesu. Podsumowując, jest to wybitna pozycja naukowa, która może poprzez swój dostępny dla każdego uczestnika procesu inwestycyjnego sposób prowadzenia narracji naukowej, uświadomić z jak skomplikowaną i trudną materią mamy do czynienia, a jednocześnie pomóc w wykorzystaniu urbanistyki operacyjnej do realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych.
— Z recenzji prof. dr. hab. Roberta Masztalskiego

Cena: 53 zł
Liczba stron: 294Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-071-0

Brak możliwości komentowania.