Metodyka tworzenia wzorców opadów do modelowania odwodnień terenów

Wartalska K.E., Kotowski A.

Metodyka tworzenia wzorców opadów do modelowania odwodnień terenów

Badanie niezawodności działania systemów kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym wymaga przyjęcia wiarygodnych scenariuszy lokalnych opadów. Mogą nimi być zarówno rzeczywiste, zmierzone w wieloleciu intensywne deszcze, jak i tworzone na ich podstawie hietogramy wzorcowe. Ze względu na brak w Polsce takich scenariuszy do modelowania zjawiska opad–odpływ zaleca się wykorzystanie wzorców stosowanych w Niemczech.

W monografii dokonano oceny zmian intensywności opadów w czasie oraz opracowano uniwersalną metodykę tworzenia wzorców opadów do zastosowań naukowych i praktycznych. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących opadów z dwóch stacji pomiarowych IMGW-PIB: górskiej w Jeleniej Górze i nizinnej we Wrocławiu. Na tej podstawie opracowano i przedstawiono w pracy wzorce opadów o charakterze konwekcyjnym oraz frontalnym i niżowym dla badanych stacji.

Cena: 30 zł
Liczba stron: 154Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-122-9
ISSN 2657-5035

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Brak możliwości komentowania.