Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Zymonik K.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii czy też samego zarządzania, w tym kompetencji menedżerskich, jest mało przydatne, ponieważ nie daje możliwości weryfikacji tej wiedzy w praktyce. Potrzebne są prawidła dotyczące zawierania umów gospodarczych, umiejętności założenia własnej firmy, wyboru formy działalności gospodarczej, czy też podstawowych elementów prawa pracy. W związku z tym w prezentowanym opracowaniu autor przekazuje podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy studentom uczelni technicznych, którzy w przyszłości będą pracownikami organizacji międzynarodowych lub będą zamierzali założyć własną organizację. Ze względu na duży i trudny obszar tematyczny związany z prawem działalności gospodarczej prezentowane aspekty zawężone zostały do zagadnień wymaganych na studiach technicznych od absolwentów dopiero wkraczających na współczesny, dynamiczny i pełen niepewności rynek pracy. Zamiarem autora było stworzenie swoistego drogowskazu dla studentów/absolwentów uczelni technicznej tak, aby było im łatwiej samodzielnie poszukiwać i pogłębiać wiedzę z zakresu regulacji prawnych.

W podręczniku w celu jego lepszego zrozumienia przytoczono przykłady i rysunki związane z omawianymi zagadnieniami prawnymi.

Cena: 20 zł
Liczba stron: 124Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-116-8

Brak możliwości komentowania.