Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

Jach K.

Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

Przedstawiona w monografii metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi umożliwia diagnozę ich możliwości wykonywania pracy, szczególnie osób z niepełnosprawnością oraz w starszym wieku. Opisane i przeanalizowane narzędzia pozwalają ponadto na określenie wymagań funkcjonalnych stawianych w zawodach i na stanowiskach pracy. Narzędzia ergonomiczne oraz działania z zakresu terapii zawodowej opisane w metodyce mogą służyć do zniwelowania luki między wymaganiami związanymi z pracą a możliwościami potencjalnego pracownika. W książce przedstawiono również wyniki badań ilościowych i jakościowych oceniających różne aspekty pilotażowego wdrożenia metodyki w Pomorskim Ośrodku Kompetencji w Gdańsku.

Monografia porusza szeroko dyskutowany i bardzo aktualny społecznie problem aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Zarówno naukowe, jak i instytucjonalne formy wspomagania, adresowane do tej grupy społeczeństwa są niezwykle potrzebne. Praca przedstawia w sposób syntetyczny i uporządkowany wyniki badań literaturowych i empirycznych potwierdzające nowatorskie rozwiązania w zakresie wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
— Z recenzji dr hab. inż. Ewy Górskiej, prof. uczelni

Praca zawiera propozycje innowacyjnych rozwiązań dotyczących wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami, co znacznie poszerza istniejącą w Polsce wiedzę na ten temat. Niezwykle cenne są informacje o praktycznych doświadczeniach z wdrożenia opracowanych koncepcji wsparcia społecznego osób aktywizowanych na rynku pracy.
— Z recenzji prof. dr. hab. inż. Edwina Tytyka

Cena: 35 zł
Liczba stron: 222Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-078-9

Brak możliwości komentowania.