Twórczość jako fundament strategii organizacji

Skonieczny J.

Twórczość jako fundament strategii organizacji

W monografii Twórczość jako fundament strategii organizacji zawarto badania empiryczne dotyczące związku strategii i twórczości jako jej fundamentu. Tak ujęta synteza obu tych kategorii poznawczych była możliwa dzięki dokonanym bogatym studiom literaturowym z zakresu sztuki, psychologii, socjologii, marketingu i zarządzania, w tym zarządzania strategicznego. Zgromadzona w publikacji wiedza umożliwia stworzenie interesujących idei i narzędzi związanych z twórczym zarządzaniem organizacją (tj. ludźmi, zasobami, procesami, produktami i strategiami). Takie podejście do opracowania strategii może być dla współczesnych organizacji wartościową propozycją wspomagającą osiągnięcie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej w turbulentnym otoczeniu. Przedstawione w monografii treści w formie nowych podejść, koncepcji i modeli w odniesieniu do twórczości w strategii są oryginalnym wkładem autora w rozwój nauk o zarządzaniu. Monografia jest adresowana do przedsiębiorców, inżynierów i menedżerów z różnych organizacji, którzy w twórczości organizacyjnej (innowacyjności, przedsiębiorczości, ekspansywności) poszukują nowych, użytecznych i perspektywicznych pomysłów i strategii oraz tworzą możliwości, będące wynikiem twórczego myślenia, planowania i zarządzania w organizacjach zarówno gospodarczych, jak i publicznych.

Jan Skonieczny – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z opracowaniem strategii organizacji, modeli biznesowych i innowacyjnych rozwiązań oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości inżynierskiej oraz ochrony własności intelektualnej. Jest autorem i współautorem ok. 120 publikacji naukowych, w tym kilku książek z zakresu strategii, przedsiębiorczości i twórczości. Uczestniczył w projektach międzynarodowych i krajowych dotyczących strategii organizacji w obszarze wspierania innowacji.

Cena: 45 zł
Liczba stron: 292Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-074-1

Brak możliwości komentowania.