Miasto. Temat rzeka

Pach P. (red.)

Miasto. Temat rzeka

Miasto jako skomplikowana wielowarstwowa struktura podlega ciągłym przemianom, które dostosowują jego przestrzeń do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Rozwój cywilizacyjny przynosi zmiany uwarunkowań, które stymulują rozwój jednych, a degradację innych miast. Funkcja rzeki stanowiącej istotny czynnik rozwoju miast także podlega zmianom. W książce Miasto. Temat rzeka zaprezentowano zarówno różne ujęcia problematyki przekształceń miast, jak i roli rzeki w mieście. Ujęta metaforycznie w tytule monografii rzeka wskazuje na płynność, ciągłość i bezgraniczność tego procesu transformacji.

Cena: 66 zł
Liczba stron: 298Format: 170 × 240Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-050-5

Brak możliwości komentowania.