Wysokosprawnościowe pompy zębate

Osiński P.

Wysokosprawnościowe pompy zębate

Konstrukcja pompy zębatej jest rozwijana od ponad czterech wieków. Wielowiekowy okres rozwoju mógłby wskazywać, że współczesne jednostki zębate są dopracowane w każdym detalu, a opatentowane i obecnie wdrożone rozwiązania konstrukcyjne zapewniają najwyższą szczelność wewnętrzną. Przedstawione w książce Wysokosprawnościowe pompy zębate rozważania teoretyczne i wyniki pomiarów otrzymane dla jednostek prototypowych zaprzeczają jednak tezie uzyskiwania przez współcześnie produkowane pompy granicznych ciśnień pracy. Opracowane innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne z kompensacją luzów obwodowych wytyczają nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie i zastosowań jednostek zębatych. Weryfikację nowej idei kompensacji luzów przeprowadzono, wykonując badania stanowiskowe. Badania doświadczalne wykonano dla jednostek modelowych i eksperymentalnych typu WCKF, WDKF, KPF1, WTFC i WTFD. Otrzymane wyniki pomiarów akustycznych i hydraulicznych odniesiono do równoważnych pomp komercyjnych krajowych i zagranicznych producentów.

Przedstawiona w monografii synteza wiedzy w zakresie projektowania i modelowania wysokosprawnościowych jednostek zębatych to nowe ujęcie problemu podnoszenia ciśnień roboczych i szczelności wewnętrznej na tle obecnego stanu wiedzy. W pracy zaprezentowano również liczne patenty i zgłoszenia patentowe.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla konstruktorów, pracowników naukowych, jak i dla studentów chcących pogłębić wiedzę w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych.

Zaprezentowany w książce materiał jest w przeważającej części wynikiem prac realizowanych w ramach projektu pn. Opracowanie konstrukcji wysokociśnieniowych pomp zębatych. Projekt otrzymał dofinansowanie w Programie Badań Stosowanych w ścieżce A, umowa nr PBS3/A6/22/2015. Prace badawcze prowadzone były w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Politechniki Wrocławskiej w kooperacji z firmą Hydrotor SA. Opracowane w ramach projektu rozwiązania uzyskały wysoką ocenę w gronie ekspertów w przedmiocie napędów płynowych, a testowa jednostka serii WTF zdobyła m.in. Złoty Medal na XII Międzynarodowych Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań w Kielcach w 2019 roku.


Dr hab. inż. Piotr Osiński pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinach: napęd i sterowanie hydrauliczne oraz wibroakustyka maszyn i urządzeń. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn (www.lhiw.pwr.edu.pl). Zdobyte doświadczenia konstrukcyjne oraz opanowany warsztat pomiarowy z zakresu diagnostyki układów hydraulicznych i miernictwa wibroakustycznego zaowocowało jego udziałem jako kierownika projektu lub głównego wykonawcy w kilkunastu projektach badawczych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR. Autor w swoim dorobku naukowym ma około 250 prac, z których ponad 110 zostało opublikowanych w periodykach i książkach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, pozostałe prace stanowią badania oraz opracowania konstrukcyjne i technologiczne zrealizowane w kooperacji z przemysłem. Ścisła współpraca z przemysłem zaowocowała licznymi wdrożeniami, w tym między innymi wprowadzeniem do produkcji pomp serii PZ4 i PC. Opracowane konstrukcje były wielokrotnie nagradzane na targach branżowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Cena: 69 zł
Liczba stron: 212Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-100-7

Brak możliwości komentowania.