Model zrównoważenia przedsiębiorstwa

Zgrzywa-Ziemak A.

Model zrównoważenia przedsiębiorstwa

W monografii Model zrównoważenia przedsiębiorstwa sformułowano i empirycznie zweryfikowano wielowymiarową koncepcję „zrównoważenia przedsiębiorstwa” (ang. business sustainability), która określa i strukturalizuje udział współczesnych przedsiębiorstw w rozwoju zrównoważonym i trwałym (ang. sustainable development).

Biorąc pod uwagę rezultaty przeprowadzonych studiów i badań własnych Autorki, można uznać, iż przedłożona do recenzji monografia jest jednym z pierwszych na gruncie krajowym opracowaniem systematyzującym teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju, w szczególności prezentującym oryginalny, autorski model zrównoważenia przedsiębiorstwa i jego empiryczną weryfikację. Stanowi istotne i znaczące wzbogacenie dotychczasowego krajowego dorobku w obszarze zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
— Z recenzji profesora dra hab. Janusza Czekaja

Monografia jest dziełem naukowym o dużej wartości merytorycznej i aplikacyjnej mającym znaczenie nie tylko dla pogłębienia dalszych badań nad możliwościami zrównoważenia przedsiębiorstwa, ale również wykorzystania zawartych w niej wskazań dla praktyki zarządzania podmiotami gospodarczymi, które w obliczu totalnych zagrożeń ludzkości chcą podjąć konkretne wyzwania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju.
— Z recenzji profesora dra hab. inż. Jana Skalika

Cena: 48 zł
Liczba stron: 328Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-067-3

Brak możliwości komentowania.