Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych

Białko B.

Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych

Poprawa efektywności urządzeń chłodniczych, zmniejszenie energochłonności, obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz niwelowanie degradacji środowiska związanej z ich użytkowaniem należą do podstawowych zadań podczas projektowania i budowy instalacji tego typu. Analiza czynników obiegowych stanowi ważny element przygotowań urządzenia do eksploatacji.

W monografii omówiono właściwości termodynamiczne i możliwości wykorzystania czynników naturalnych do realizacji obiegu lewobieżnego. Omówiono także obiegi porównawcze służące do prawidłowego opisu przemian zachodzących w urządzeniach z obiegiem lewobieżnym i zanalizowano sposoby ich wyboru. Przedstawiono metodę wyznaczania właściwości termodynamicznych mieszanin, na podstawie której wybrano skład mieszanin poddanych badaniom eksperymentalnym, które potwierdziły, że zastosowanie mieszanin wieloskładnikowych w urządzeniach chłodniczych może przynieść wymierne korzyści. Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych zajmujących się urządzeniami realizującymi obiegi lewobieżne.

Cena: 21 zł
Liczba stron: 120Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-076-5

Brak możliwości komentowania.