Nakład wyczerpany

Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989)

Merta-Staszczak A., Burak M., Leśniewski J.

Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989)

W książce: Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989) zostały przedstawione dwa najważniejsze zagadnienia związane z kształtowaniem nowoczesnej gospodarki na Dolnym Śląsku – rozwój przemysłu w okresie Polski Ludowej oraz rozwój Politechniki Wrocławskiej będącej źródłem innowacji, rozwiązań i instytucji, umożliwiającej transfer wiedzy do przemysłu. Uczelnia ta przez wiele lat odgrywała rolę jedynego zaplecza naukowo-badawczego w regionie.

Podstawą opracowania są przede wszystkim materiały archiwalne oraz stosunkowo nieliczne publikacje o charakterze naukowym i informacyjnym. Walor źródłowy ma również dokumentacja fotograficzna przechowywana w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, a także wywiady z pracownikami Uczelni przeprowadzone od października 2019 r. do maja 2020 r. Wykorzystano materiały zgromadzone w Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Archiwum Państwowym we Wrocławiu oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przeprowadzone tam kwerendy doprowadziły do odnalezienia niezwykle interesujących dokumentów z okresu odbudowy i uruchamiania nowych zakładów przemysłowych na tzw. Ziemiach Odzyskanych oraz traktujących o sytuacji gospodarczej regionu. Na szczególną uwagę zasługują znajdujące się w zasobie warszawskiego Archiwum Akt Nowych – zespoły Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Ministerstwa Ziem Odzyskanych, a także 15-tomowy cykl materiałów z początku lat 50. XX w. zebranych pod wspólnym tytułem: Co zastaliśmy na Dolnym Śląsku? przechowywanych we wrocławskim Archiwum Państwowym. Na próżno by w nich szukać jednak informacji na temat zjawisk charakterystycznych dla ówczesnej rzeczywistości – marnotrawstwa materiałów i narzędzi, złego zarządzania, lekceważenia roli projektów badawczych i samych naukowców oraz niewykorzystania potencjału regionu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w dotychczasowych publikacjach, w których podejmowano problematykę funkcjonowania przemysłu na Dolnym Śląsku po 1945 r. wspomniane archiwalia w zasadzie nie były wykorzystywane.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, do której napisania inspiracją był przypadający w 2020 r. jubileusz 75-lecia Politechniki Wrocławskiej. Naszym celem było ukazanie potencjału gospodarczego Dolnego Śląska dającego podstawę do rozwoju tutejszego przemysłu nawet w trudnym momencie jego historii, a także funkcji, jaką w skomplikowanych socjalistycznych realiach Polski Ludowej pełniała w tym procesie wrocławska uczelnia techniczna. Książka jest efektem współpracy pracowników trzech jednostek Politechniki Wrocławskiej: Adriany Merta-Staszczak ze Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Marka Buraka z Muzeum Politechniki Wrocławskiej oraz Jędrzeja Leśniewskiego z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.

— fragment Wstępu

Cena: 160 zł
Liczba stron: 228Rok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-143-4

Oprawa twarda z obwolutą.

Brak możliwości komentowania.