Nakład wyczerpany

Nowatorskie podejście do wspomagania projektowania wielkoobszarowych konstrukcji geo- i hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most

Łydżba D. (red.)

Nowatorskie podejście do wspomagania projektowania wielkoobszarowych konstrukcji geo- i hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most

Monografia powstała w wyniku prowadzonej od 2017 r. współpracy między KGHM Oddziałem Zakład Hydrotechniczny a zespołem badawczym z Politechniki Wrocławskiej w zakresie analiz dotyczących możliwości dalszej, bezpiecznej rozbudowy OUOW Żelazny Most. W rezultacie zespół autorski sformułował nowatorskie podejście do wspomagania projektowania wielkoobszarowych konstrukcji geo- i hydrotechnicznych. Tym, co wyróżnia proponowane podejście, jest przede wszystkim stosowanie w analizach obliczeniowych trójwymiarowych modeli numerycznych obiektu i podłoża, a także uwzględnienie pełnego sprzężenia poromechanicznego. W porównaniu do zwyczajowo stosowanych w praktyce inżynierskiej płaskich modeli obliczeniowych te trójwymiarowe o wiele dokładniej odzwierciedlają rzeczywistą, przestrzenną pracę mechaniczną konstrukcji i jej podłoża.

Książka adresowana jest do pracowników instytutów naukowych, projektantów, a także do jednostek zarządzających wielkoobszarowymi obiektami geo- i hydrotechnicznymi podlegającymi ciągłej rozbudowie. Z pełnym przekonaniem o istotności rozważań, ale także o poprawności sformułowań teoretycznych i uzyskanych wyników, przekazuję niniejszą monografię w ręce Czytelnika.

Z życzeniami ciekawej lektury

Dariusz Łydżba

Liczba stron: 230Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-219-6

Brak możliwości komentowania.