Nakład wyczerpany

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

EKO-MIASTA są nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne – dla dobra ludzi i całej planety. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń miejska, w której współistnieją mieszkańcy i przyroda, zbliżać nas będzie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Strategia EEA-EIONET na lata 2021–2030). Europejskie miasta mają potencjał, aby zmierzać w kierunku zielonej, zrównoważonej przyszłości zgodnie z ocenami dotyczącymi zmian środowiska miejskiego, opublikowanymi przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), pełniąc w tym procesie rolę przewodnią. Polskie miasta – dzięki współpracy z otoczeniem, administracją centralną, biznesem, światem nauki czy organizacjami społecznymi – mogą i powinny mieć w tym swój udział.

Przedstawione badania są częścią projektu „Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej (SekoZ)” POIR.04.01.04-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Politechnikę Wrocławską, ATMOTERM S.A. i SHH Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego przeznaczonego do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej SekoZ. Wykorzystanie w tym systemie technologii GIS 3D oraz modelowania parametrów meteorologicznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, pozwoliło na wyznaczenie usług ekosystemowych, jakie zieleń miejska świadczy na rzecz mieszkańców. Obliczenie wartości usług ekosystemowych ma ułatwić powstrzymanie wypierania zieleni i wody z krajobrazu przez zabudowę i infrastrukturę miasta.

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Priorytet IV PO IR 2014-2020, Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Liczba stron: 174Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-214-1

Brak możliwości komentowania.