Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej

Felba J., Kisiel R.

Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej

Konstruowanie aparatury elektronicznej jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym i obejmującym szereg kwestii. Zaczyna się od określenia wymagań, opracowania układu elektrycznego urządzenia oraz rozmieszczenia przestrzennego i połączenia elementów elektronicznych. Następnie tworzone są bloki, zespoły bloków i kompletne systemy z uwzględnieniem przewidywanej niezawodności przyszłego urządzenia. Dokonuje się również analizy kosztów jego wytwarzania i eksploatacji, wpływu na środowisko, a także wielu innych wymagań, których znajomość jest niezbędna w podejmowaniu decyzji o produkcji projektowanego wyrobu.

Podstawach konstrukcji aparatury elektronicznej przedstawiono zagadnienia związane z ogólnymi zasadami konstruowania (biorąc pod uwagę wspomaganie komputerowe), przekazano podstawowe informacje o stosowanych materiałach, proponowanych systemach modułowych i standardach wymiarowych. Podano zasady projektowania ergonomicznego, tak aby operator był integralną częścią systemu aparatura–człowiek. Podjęto też problemy ochrony aparatury przed narażeniami środowiskowymi, jej chłodzenia, kompatybilności elektromagnetycznej i recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego.

Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów elektroniki i kierunków pokrewnych, inżynierów zajmujących się konstrukcją sprzętu elektronicznego, jak i uczniów techników elektronicznych.

Cena: 28 zł
Liczba stron: 178Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.