Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona

Gaj K., Kuropka J. (red.)

Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona

50 lat temu, w dniu 12 stycznia 1966 r. została uchwalona po raz pierwszy w Polsce ustawa „o ochronie powietrza atmosferycznego”. W myśl tej ustawy ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem uciążliwym dla człowieka miała polegać na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym i stopniowym zmniejszaniu ilości tych substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

Niniejsza książka, ukazująca się w jubileuszowym roku 50-lecia objęcia w Polsce po raz pierwszy ustawową ochroną powietrza atmosferycznego, będącego jednym z głównych komponentów środowiska naturalnego, zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza wewnętrznego, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 336Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-942-3

Brak możliwości komentowania.