Ryzyko. Perspektywa jakościowa

Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.

Ryzyko. Perspektywa jakościowa

Ryzyko i niepewność są wpisane w każdy rodzaj działalności. W praktyce organizacyjnej oznacza to możliwość ujmowania sytuacji ryzyka z dwóch skrajnych perspektyw: sytuacji, gdy ujawniające się w działalności organizacji zagrożenia przynoszą jednoznacznie negatywne skutki oraz sytuacji, gdy ryzyko jest niewiadomą, która może być szansą na ujawnienie się pozytywnych scenariuszy odnośnie do zdarzeń zaistniałych w działalności organizacji.

Gdy mogące zaistnieć sytuacje są niepewne, a zatem trudne do przewidzenia lub wręcz nie dają się zmierzyć czy oszacować, ryzyko nabiera charakteru jakościowego. Jak podpowiada praktyka, jest coraz więcej przypadków gospodarczych o tym charakterze. Okazuje się bowiem, że przyczyny ekonomiczne stanowią aktualnie ledwie część powodów ujawniania się niepewności i ryzyka. Proces globalizacji i związany z tym tzw. efekt domina, polegający m.in. na wirtualizacji działań i przenoszeniu skutków działalności do innych obszarów geograficznych i branż, wywołały narastanie zjawisk trudnych do identyfikacji, oceny i pomiaru skutków, a więc związanych z ryzykiem wyrażanym opisowo (ryzykiem jakościowym).

Niniejsza książka, adresowana zarówno do menedżerów i specjalistów od zarządzania ryzykiem, jak również do teoretyków oraz studentów, wpisuje się w dyskusję o ryzyku i możliwościach jego mitygowania w działalności organizacji i instytucji. Czytelnik chcący rozwinąć swoją wiedzę o ryzyku jakościowym w działalności organizacji zyskuje dzięki tej publikacji możliwość zgłębienia problematyki z tym związanej

Cena: 25 zł
Liczba stron: 140Rok wydania: 2013

Brak możliwości komentowania.