Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium

Mirski Z. (red.)

Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium

Podręcznik Technologia i badanie materiałów inżynierskich – Laboratorium jest przygotowany dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Przeznaczony jest dla kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Lotnicza.

W podręczniku ujęto siedem podstawowych tematów dotyczących zajęć laboratoryjnych. Ma służyć studentom w zakresie uzyskania podstawowych wiadomości o materiałach inżynierskich i metodach ich badań, zarówno niszczących, jak i nieniszczących.

Statyczna próba rozciągania materiałów inżynierskich, pomiary twardości czy badania nieniszczące – to tylko przykładowe tematy zajęć laboratoryjnych, gdzie studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z elementarną wiedzą przydatną nie tylko podczas studiów, ale również w późniejszej pracy inżynierskiej.

W niniejszym, drugim już wydaniu podręcznika (pierwsze w 2010 r.), uwzględniono zmiany i zaktualizowano normy PN-EN, a także PN-EN ISO. Na końcu każdego rozdziału podano wykaz wybranej literatury, a także obowiązujących norm.

W imieniu współautorów wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak potrzebnego podręcznika, serdecznie dziękuję.

Zbigniew Mirski, Przedmowa

Cena: 29 zł
Wydanie II poprawioneLiczba stron: 188Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-7493-978-2

Brak możliwości komentowania.