Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej

Kaźmierczak A., Bielawski Ł.

Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej

W monografii Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej poruszono istotne zagadnienie autonomiczności pojazdów samochodowych. Przedstawiono i opisano działanie wybranych układów elektronicznych wspomagających kierowcę podczas jazdy zautomatyzowanej. Ze względu na ich liczbę główny nacisk położono na te, które po zainstalowaniu na pokładzie konkretnego pojazdu samochodowego mogą zbliżyć sposób jego prowadzenia do autonomicznego. Wykorzystano przy tym istniejące systemy wzbogacone o odpowiednie oprogramowanie i dodatkowe funkcje. Pojazd taki mógłby się poruszać w ruchu pozamiejskim, a w ograniczonym zakresie również w mieście w sposób zautomatyzowany. Należy jednak podkreślić, że nie jest to pełna autonomiczność ruchu, gdyż kierowca, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, musi tę jazdę nadzorować. W podsumowaniu przedstawiono wstępny projekt Systemu Autonomicznego Kierowania Pojazdem Samochodowym SAKPS.
Książka jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów, ale również dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami automatyzacji ruchu pojazdów.

Cena: 47 zł
Liczba stron: 210Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-017-8

Brak możliwości komentowania.