Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty

Nowak K., Pliński E.F.

Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty

/

Konstrukcja […] książki przypomina helisę elektronów w żyrotronie. Spiralę wirujących, inaczej: żyrujących, elektronów, które przemieszczają się wraz z czytelnikiem, powtarzając temat za każdym obrotem, ale na coraz wyższym poziomie zaangażowania w fizykę i matematykę.

Państwowy Uniwersytet, w tym wchodzący w jego skład Instytut Politechniczny […] w Niżnym Nowogrodzie, ocalał dzięki… Józefowi Piłsudskiemu (!) [11]. Marszałek, w słynnej bitwie warszawskiej rozegranej w dniach 13–15 sierpnia 1920 r. przeciwko wojskom sowieckim dowodzonym przez Michaiła Tuchaczewskiego, uratował miasto przed ponowną okupacją rosyjską. Miller stawia hipotezę, że gdyby Tuchaczewski […] wygrał […], uratowane wyposażenie uczelni warszawskiej, znajdujące się wówczas w Niżnym Nowogrodzie, mogłyby być […] „ewakuowane” […] z powrotem do Warszawy.

Kacper Nowak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 2012 r. obronił doktorat ze spektroskopii terahercowej. W trakcie trwania doktoratu odbył staż na Politechnice w Brunszwiku, pod kierunkiem prof. Martina Kocha. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze to: technologia żyrotronu, spektroskopia terahercowa, automatyka przemysłowa, sieci komputerowe oraz programowanie.

Edward F. Pliński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1974 r. otrzymał dyplom ze specjalności fizyka ciała stałego. Doktorat obronił w 1983 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. W latach 1985–1986 odbył staż podoktorski w zespole prof. Wima Wittemana w Uniwersytecie Twente w Holandii, gdzie pracował nad falowodowymi laserami na dwutlenku węgla wzbudzanych prądem w.cz. W 2006 r. utworzył w Politechnice Wrocławskiej zespół techniki terahercowej, a w 2012 Centrum Naukowe Techniki Terahercowej. Jego obecne zainteresowania to spektroskopia terahercowa w naukach farmaceutycznych oraz teoria żyrotronu.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 152Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-194-6

Brak możliwości komentowania.