Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym

Kmieć A.

Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym

Monografia zawiera podsumowanie postępów w rozwoju metod modelowania aparatów i procesów ze złożem fluidalnym. W książce omówiono modelowanie aparatów fluidyzacyjnych, fontannowych oraz aparatów do fluidyzacji trójfazowej gaz–ciecz–ciało stałe. Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie wymiany ciepła i masy w złożach fluidalnych oraz przedstawiono zasady modelowania procesów suszenia, granulacji, nanoszenia powłok, enkapsulacji, wytwarzania nanorurek węglowych, zgazowania węgla i biomasy, pirolizy, zastosowania reaktorów katalitycznych, katalitycznego krakingu ropy naftowej, spalania i oczyszczania gazów. Omówiono także zastosowanie elektrochemicznych reaktorów fontannowych ciecz–ciało stałe, wymianę ciepła i procesy przebiegające w złożach fontannowych, takie jak suszenie ziaren, suszenie past w złożu inertnym, granulacja, nanoszenie powłok, enkapsulacja, zgazowanie węgla, piroliza, reakcje katalityczne, oczyszczanie gazów, procesy w trójfazowych układach gaz–ciecz–ciało stałe.

Monografię można polecić nie tylko studentom specjalizującym się w inżynierii chemicznej, lecz przede wszystkim inżynierom i badaczom zajmującym się problematyką procesów przebiegających w złożu fluidalnym.

Cena: 27 zł
Liczba stron: 146Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.