Nowość

Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej

Tutaj J., Czaja S.

/

Praca zawiera obszerną dawkę wieloprzekrojowych analiz, wskazujących na złożoność, ewoluowanie i rozwój teorii liberalizmu i jej znaczenia w warunkach występowania rozmaitych sprzeczności, konfliktogennych procesów oraz barier w różnych sferach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, sprzeczności interesów zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych krajów

Więcej

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 40. i 41. edycji PASB Executive MBA

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Książka jest skierowana do osób poszukujących informacji o zarządzaniu współczesnymi polskimi przedsiębiorstwami, zwłaszcza do menedżerów różnego szczebla kierowniczego. Zaprezentowane przypadki mogą być zestawem dobrych praktyk z różnych obszarów zarządzania, a także mogą stanowić inspirację do wdrożenia własnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Można ją polecić również wykładowcom i studentom zarządzania na różnych uczelniach jako zestaw case studies wspomagających proces kształcenia z przedmiotów kierunkowych.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 42. i 43. edycji PASB Executive MBA

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Publikacja jest skierowana do osób poszukujących informacji o zarządzaniu współczesnymi polskimi przedsiębiorstwami,  przede wszystkim do menedżerów różnego szczebla kierowniczego. Zaprezentowane przypadki mogą być zestawem dobrych praktyk z różnych obszarów zarządzania oraz mogą inspirować do wdrożenia własnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.  Można ją polecić również wykładowcom i studentom kierunku zarządzanie na różnych uczelniach jako wybór case studies  wspomagających proces kształcenia z przedmiotów kierunkowych.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 44. i 45. edycji PASB Executive MBA

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Niniejsza monografia jest trzecia w serii „Biblioteka Szkoły Biznesu”, której celem jest prezentowanie zagadnień z teorii organizacji i zarządzania w kontekście ich zastosowań w praktyce gospodarczej.

W tym zeszycie swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania organizacjami dzielą się polscy menedżerowie, absolwenci 44. i 45. edycji studiów podyplomowych Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu program Executive MBA prowadzonych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, przedstawiając konkretne przykłady rozwiązań zastosowanych w praktyce.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Nowość

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Niniejsza książka jest kolejną (czwartą już) pozycją wydaną w Serii: Biblioteka Szkoły Biznesu. Stanowi zbiór tekstów autorstwa praktyków zarządzania – absolwentów 46. i 47. edycji studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu program Executive MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. To wyjątkowa kolekcja obejmująca szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno ogólnych zasad zarządzania, jak i specjalistycznych dziedzin pochodzących bezpośrednio z polskiej rzeczywistości biznesowej.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu