Ryzyko. Perspektywa jakościowa

Malara Z., Kroik J., Malara M., Sobol-Wojciechowska J.

Niniejsza książka, adresowana zarówno do menedżerów i specjalistów od zarządzania ryzykiem, jak również do teoretyków oraz studentów, wpisuje się w dyskusję o ryzyku i możliwościach jego mitygowania w działalności organizacji i instytucji. Czytelnik chcący rozwinąć swoją wiedzę o ryzyku jakościowym w działalności organizacji zyskuje dzięki tej publikacji możliwość zgłębienia problematyki z tym związanej.

Więcej

Subkultura zespołu projektowego

Kamiński R.

W monografii przedstawiono model subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy krytycznej literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań własnych wyodrębniono czynniki sprzyjające kształtowaniu się subkultury zespołu projektowego.

Więcej

Nakład wyczerpany

Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki

Klaus-Rosińska A.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele publikacji dotyczących zarządzania projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, niewiele z nich jednak dotyczy problematyki sukcesu w kontekście takich projektów, identyfikacji kryteriów i czynników sukcesu dla tego typu przedsięwzięć czy modeli sukcesu dla nich opracowanych. Monografia Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki uzupełnia tę lukę badawczą.

Więcej