Inżynieria Wynalazczości. Metodologia projektowania innowacyjnych systemów technicznych

Koziołek S.

Inżynieria Wynalazczości. Metodologia projektowania innowacyjnych systemów technicznych

W monografii przedstawiono metodologię Inżynierii Wynalazczości jako nauki o metodach projektowania innowacyjnych systemów technicznych. Głównym obszarem dotychczasowych zastosowań Inżynierii Wynalazczości jest projektowanie koncepcyjne. W wyniku niemal 15-letnich prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce, Irlandii, Australii, USA oraz we Włoszech autor zaproponował nową metodologię projektowania, której obszar zastosowań dotyczy całego procesu tworzenia innowacji. W pracy przedstawiono metody definiowania i prognozowania potrzeb, oceny innowacyjności, powoływania i doskonalenia zespołów wynalazczych, rozwiązywania problemów, projektowania wynalazków oraz ich komercjalizacji.

Książka może zainteresować wynalazców, wizjonerów oraz inwestorów. Wynalazcy, szczególnie ci skoncentrowani na doskonaleniu własnej kreatywności, odnajdą w niej metody efektywnego rozwiązywania problemów wynalazczych oraz projektowania innowacyjnych produktów opartych na ich wynalazkach. Wizjonerzy kształtujący strategię przedsiębiorstw i jej systematyczny rozwój, mogą poznać nowe metody prognozowania rozwoju produktów i technologii oraz metody tworzenia i wdrażania skutecznej strategii rozwoju organizacji. Inwestorzy, od których zależą przyszłe inwestycje i rozwój organizacji, znajdą w publikacji informacje o czynnikach i mechanizmach wspomagania procesów decyzyjnych w rozwoju ich organizacji.

Cena: 50 zł
Liczba stron: 132Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-080-2

Brak możliwości komentowania.