Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego

Rusiński E. (red.)

Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego

/

Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego określa się jako maszyny podstawowe. Maszyny te są eksploatowane w kopalniach odkrywkowych od 30 do 40 lat, a niekiedy nawet dłużej. Istnieje ogromna potrzeba opracowania metody oceniania stanu technicznego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, które są eksploatowane przez wiele lat. Ocena stanu technicznego maszyn podstawowych ma bardzo duże znaczenie w ich prawidłowej eksploatacji, zarówno w planowanych remontach, likwidacji naturalnego zużycia podzespołów, jak i w zapobieganiu ewentualnym niekontrolowanym stanom awaryjnym. W przypadku maszyn podstawowych, których okres eksploatacji przekroczył 30 lat, ocena poziomu resztkowej trwałości eksploatacyjnej i bezpiecznej pracy jest jak najbardziej pożądana.

Cena: 46 zł
Liczba stron: 314Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.