Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wolska M.

Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W monografii przedstawiono skuteczność usuwania substancji biogennych z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zarówno w konwencjonalnych, jak i wspomagających jednostkowych procesach oczyszczania wody. Omówiono stopień eliminacji zagrożenia wtórnym rozwojem mikroorganizmów w sieci wodociągowej związanym z obecnością substratów pokarmowych w wodach wprowadzanych do systemu dystrybucji. Zaprezentowano również wyniki badań prowadzonych w skali technicznej, tj. w trzech zakładach oczyszczania wody, oraz w skali laboratoryjnej.

Książka jest przeznaczona dla eksploatatorów zakładów oczyszczania wody, studentów wydziałów inżynierii środowiska oraz pracowników naukowych.

Cena: 23 zł
Liczba stron: 110Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.