Przestrzeń publiczna Wrocławia

Dziubiński D., Rumińska A. (red.)

Przestrzeń publiczna Wrocławia

Książka dotyczy interesującego i ważnego zagadnienia kształtowania i zarządzania przestrzeniami publicznymi we Wrocławiu. Wpisuje się także w szerszy nurt refleksji nad współczesnym środowiskiem miejskim i jego rolą w nowej epoce urbanizacji. Problematyka książki koncentruje się wokół aktualnych i szeroko komentowanych kwestii, takich jak: przestrzeń publiczna i jej kluczowa rola w planowaniu miast. Autorzy są zgodni co do tego, że myśląc o przyszłości Wrocławia, trzeba nieustannie i na nowo odczytywać potrzeby różnych użytkowników miasta. Jako projektanci miejskiego środowiska zdają się o tym pamiętać, wykazując się intelektualną dojrzałością i otwartością na nowe wyzwania.
— Z recenzji dr hab. Małgorzaty Dymnickiej

Cena: 35 zł
Liczba stron: 208Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-951-5

Brak możliwości komentowania.