Nowość

Urbanowska A.

Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych

Gospodarka o obiegu zamkniętym, czyste technologie, zielona energia, odnawialne źródła energii to pojęcia związane bezpośrednio ze strategią ochrony klimatu i nowoczesnej inżynierii środowiska. W tę strategię doskonale wpisuje się temat monografii, a mianowicie odzyskiwanie wody (wraz z cennymi składnikami mineralnymi) z ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego.
— Z recenzji prof. dr hab. inż. Katarzyny Majewskiej-Nowak

Więcej

Mołczan M.

Parametry procesu wymiany anionowej na proszkowych adsorbentach magnetycznych jako narzędzie kontroli usuwania naturalnych substancji organicznych z wody

Wykorzystanie proszkowych adsorbentów magnetycznych jest jedną z najważniejszych innowacji, które wprowadzono do technologii oczyszczania wody w ostatnich latach. Ich zastosowanie w celu usuwania naturalnych substancji organicznych z wody umożliwiło wprowadzenie ciągłości operacyjnej procesu przy wielokrotnym wykorzystaniu adsorbentu regenerowanego na miejscu, a także zapewnienie stabilnej dużej szybkości adsorpcji oraz poprawę warunków eksploatacji całego ciągu technologicznego.

Więcej

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Świerczok A.

Podwyższenie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom wynikającym ze świadomości obecności w atmosferze zanieczyszczeń pochodzących z produkcji przemysłowej oraz ich wpływu na środowisko, Autor daje możliwość pogłębienia wiedzy o podstawowych procesach związanych z odpylaniem gazów odlotowych w elektrofiltrze. Książka adresowana jest do inżynierów zajmujących się procesami oczyszczania gazów odlotowych oraz do studentów wyższych uczelni technicznych, a w szczególności kierunków związanych z ochroną atmosfery.

Więcej

Nowość

Głowacki T.

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska

/ / /

Książka, którą dostaje Czytelnik do ręki, poświęcona jest geodezji: nauce o pomiarach Ziemi, a także obiektów powstałych na jej powierzchni i ich wzajemnym przestrzennym rozmieszczeniu. Uwzględniane są obiekty naturalne i sztuczne – zachodzące zmiany wymiarów rejestruje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

Więcej