Świerczok A.

Podwyższenie skuteczności odpylania cząstek drobnych w elektrofiltrach przez zmiany konstrukcyjne elektrod ulotowych

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom wynikającym ze świadomości obecności w atmosferze zanieczyszczeń pochodzących z produkcji przemysłowej oraz ich wpływu na środowisko, Autor daje możliwość pogłębienia wiedzy o podstawowych procesach związanych z odpylaniem gazów odlotowych w elektrofiltrze. Książka adresowana jest do inżynierów zajmujących się procesami oczyszczania gazów odlotowych oraz do studentów wyższych uczelni technicznych, a w szczególności kierunków związanych z ochroną atmosfery.

Więcej

Nowość

Głowacki T.

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska

/ / /

Książka, którą dostaje Czytelnik do ręki, poświęcona jest geodezji: nauce o pomiarach Ziemi, a także obiektów powstałych na jej powierzchni i ich wzajemnym przestrzennym rozmieszczeniu. Uwzględniane są obiekty naturalne i sztuczne – zachodzące zmiany wymiarów rejestruje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

Więcej

Gaj K., Kuropka J. (red.)

Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona

Niniejsza książka, ukazująca się w jubileuszowym roku 50-lecia objęcia w Polsce po raz pierwszy ustawową ochroną powietrza atmosferycznego, będącego jednym z głównych komponentów środowiska naturalnego, zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza wewnętrznego, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju.

Więcej

Wdowikowski M., Kaźmierczak B., Kotowski A.

Probabilistyczne modelowanie deszczów maksymalnych na przykładzie dorzecza Górnej i Środkowej Odry

Celem badań było opracowanie jednolitej metodologii formułowania probabilistycznych modeli deszczów maksymalnych w Polsce i zweryfikowanie jej na przykładzie pomiarów na 8 stacjach meteorologicznych IMGW-PIB w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry jako regionu szczególnie narażonego na powodzie i wylewy z kanalizacji.

Więcej

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Kaźmierczak B.

Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu

W monografii, na podstawie obserwacji opadów we Wrocławiu z lat 1960–2018, podjęto próbę predykcji przyszłych opadów maksymalnych, miarodajnych do wymiarowania systemów odwodnieniowych projektowanych obecnie, a mających bezpiecznie funkcjonować w kilkudziesięcioletniej perspektywie.

Więcej

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej