Białko B.

Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych

Poprawa efektywności urządzeń chłodniczych, zmniejszenie energochłonności, obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz niwelowanie degradacji środowiska związanej z ich użytkowaniem należą do podstawowych zadań podczas projektowania i budowy instalacji tego typu. Analiza czynników obiegowych stanowi ważny element przygotowań urządzenia do eksploatacji.

W monografii omówiono właściwości termodynamiczne i możliwości wykorzystania czynników naturalnych do realizacji obiegu lewobieżnego. Omówiono także obiegi porównawcze służące do prawidłowego opisu przemian zachodzących w urządzeniach z obiegiem lewobieżnym i zanalizowano sposoby ich wyboru. Przedstawiono metodę wyznaczania właściwości termodynamicznych mieszanin, na podstawie której wybrano skład mieszanin poddanych badaniom eksperymentalnym, które potwierdziły, że zastosowanie mieszanin wieloskładnikowych w urządzeniach chłodniczych może przynieść wymierne korzyści. Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych zajmujących się urządzeniami realizującymi obiegi lewobieżne.

Cena: 21,00 zł
Liczba stron: 120Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-076-5

Brak możliwości komentowania.