Pełech A.

Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy

W zamyśle autora książka ta ma być przewodnikiem po zawiłościach wyboru najkorzystniejszego spośród wielu istniejących systemów wentylacji czy klimatyzacji, pomocą w obliczeniach i informatorem o niezbędnych do prawidłowego działania tych urządzeń systemach sterowania, wibro­izola­cji i akustyki.

Więcej

Nowość

Dudkiewicz E.

Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych

Celem monografii jest identyfikacja, analiza i podział wybranych czynników wpływających na zastosowanie promienników gazowych podczerwieni z odzyskiem ciepła odpadowego jako narzędzi predykcji rozwoju technologii, implementacji systemów i efektywności ich pracy z wykorzystaniem metod decyzyjnych. Zidentyfikowane czynniki tworzą bazę kryteriów ich oceny.

Więcej