Nakład wyczerpany

Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych

Lorenc W.

W książce przedstawiono koncepcję obliczania nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów budownictwa specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

Więcej

Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych

Madryas C., Wysocki L., Grosel J.

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki niektórych prac badawczych o charakterze ekspertyzy naukowo-technicznej, które autorzy wykonali na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, analizując stany techniczne i możliwości odnowy kolektorów ceglanych w polskich miastach.

Więcej