Chimneys. Use and durability

Maj M., Ubysz A.

The subject of the work concerns the use and durability of industrial chimneys, mainly reinforced concrete chimneys. The authors included the most important aspects that occur during the initial start-up, use and repair of the chimney. The first part of the book contains information about the basic materials from which industrial chimneys are made. Subsequently the authors discuss the types of loads acting on the chimneys. The following sections include methods of examining the technical condition of chimneys, causes of degradation and loss of durability. Methods of repairing the chimney shell are presented in the following parts of the book. The work is based on many years of research by the Authors, who have extensive practical experience with this type of construction.
— Ashot Tamrazyan – Reviewer

Więcej

Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych

Schabowicz K.

W monografii Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych kompleksowo przedstawiono zagadnienia związane z tematyką elewacji wentylowanych, szczególnie z technologią produkcji i badania okładziny zewnętrznej z płyt włóknisto-cementowych w zakresie wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji procesów degradacji oraz uszkodzeń, a także metody tych badań.

Więcej

Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich

Rządkowski J.

W monografii przedstawiono historię rozwoju metod analizy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych od metod deterministycznych, poprzez metody probabilistyczne, po metody oparte na teorii zbiorów rozmytych. Zaproponowano także nową metodę oceny stanu technicznego, niezawodności oraz prawdopodobieństwa awarii konstrukcji budowlanych, stanowiącą połączenie algorytmów teorii zbiorów rozmytych (FST) z probabilistyczną teorią niezawodności konstrukcji.

Więcej

Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

Kużawa M.

Monografia jest próbą syntetycznego przedstawienia kluczowych – zarówno teoretycznych, jak i technicznych – aspektów monitoringu sensorycznego obiektów mostowych. Pomimo dużej złożoności i rozległości tego multidyscyplinarnego zagadnienia, autor – na podstawie dostępnej wiedzy naukowo-technicznej, wieloletnich badań własnych oraz doświadczeń wynikających z udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w zakresie diagnostyki i oceny kondycji obiektów mostowych – podjął próbę nie tylko uściślenia, ujednolicenia, sklasyfikowania i omówienia wiedzy dziedzinowej związanej z monitoringiem sensorycznym obiektów mostowych, ale także  stworzenia kompleksowej metodyki monitorowania zachowania się tego rodzaju obiektów i  implementacji zaproponowanych procedur.

Więcej