Kwiatkowska E.

Badania drgań w drogach kolejowych

Dr inż. Ewelina Kwiatkowska, doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, tytuł uzyskała na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Ukończyła również Wydział Prawa Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim z tytułem magistra prawa.

Przez wiele lat była ekspertem w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności, wykonawcą ekspertyz dla przemysłu, a także autorką zgłoszeń patentowych. Pełniła funkcje kierownika siedmiu grantów naukowo-badawczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej

NAKŁAD WYPRZEDANY

Hoła B.

Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

Dr hab. inż. Bożena Hoła jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystego Wydziału, obecnie profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem w Zakładzie Technologii i Zarządzania w Budownictwie.

Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się głównie wokół zagadnień inżynierii procesów budowlanych i obejmują dwa kierunki badawcze: organizację i zarządzanie w budownictwie oraz bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Więcej

Schabowicz K.

Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych

W monografii Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych kompleksowo przedstawiono zagadnienia związane z tematyką elewacji wentylowanych, szczególnie z technologią produkcji i badania okładziny zewnętrznej z płyt włóknisto-cementowych w zakresie wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji procesów degradacji oraz uszkodzeń, a także metody tych badań.

Więcej